Мектеп №85 Жалпы орто билим берүү мектеби

Асанова Венера Асановна

Тарбия иштери боюнча директордун орун басары.