Мектеп №85 Жалпы орто билим берүү мектеби

Расписание

  САБАКТАРДЫН ЖҮГҮРТМӨСҮ                                                                                                          

дүйшөмбү5-Акаб5-Бкаб5-Вк
1Чет тили131Математика251Кыргыз тили1414
2Русский язык9/202Кыргыз тили162Көркөм өнөр1010
3Математика253Көркөм өнөр103Чет  тили1212
4Кыргыз тили144Чет  тили124Русский язык2020
5Музыка75Дене тарбиясыз5Математика2525
6Дене тарбиясыз6Кыргыз адабияты6Информатика(м.к)1818
 
шейшемби1Тарых91Информатика201 Кыргыз тили2626
2Чет  тили132Табият таануу242Технология2525
3Кыргыз тили153Кыргыз тили163Чет тили1212
4Русский язык244Кыргыз адабияты154Табият таануу2424
5Адам жана коом265Чет  тили125Кыргыз адабияты1515
6Информатика(м.к.)186Тарых266Класстык саат
 0Класстык саат
шаршемби1Кыргыз тили141Музыка71Дене тарбиясыЗз
2Математика252Кыргыз тили262Кыргыз тили1414
3Табият таануу243Математика253Тарых2610
4Көркөм өнөр104Чет  тили164Математика2525
5Чет  тили135Тарых125Музыка77
6Дене тарбиясыз6Русский язык166Математика1414
 
бейшемби1Кыргыз тили141Математика251Информатика1818
2Математика252Информатика(м.к.)з2Тарых2626
3Чет  тили133Дене тарбиясы183Математика2525
4Кыргыз адабияты144Чет тили124Дене тарбиясыЗз
5Информатика185Русский язык205Чет тили1212
66Адам жана коом266Русский язык2020
 
жума1Русская литература91Русская литература201Кыргыз тили1414
2Чет  тили132Кыргыз тили162Кыргыз адабияты1414
3Кыргыз адабияты143Чет тили123Адам жана коом2020
4Математика254Технология104Чет тили1212
5Технология105Математика255Русская литература2626
6Тарых266Класстык саат6Чет тили1212

 

 

  6-Ак6-Бк7-Ак
   дүйшөмбу0  Класстык саат26 
1Русский язык20Адам жана коом26География21
2Кыргыз тили15Русский язык25Чет   тили12
3Музыка9Кыргыз тили15Русский язык20/17
4Математика25Русская литература20Көркөм өнөр10
5Адам жана коом12Чет тили13Адеп15
6Чет тили26Математика20Кыргыз  тили12
шейшемби1Биология27Математика25Физика18
2Кыргыз адабияты26Биология27Математика15
3Математика25Кыргыз тили15Чет тили26
4Тарых14Чет тили13Информатика12
5Русский язык20География24Русская литература
6Чет тили12Кыргыз адабияты15Дене тарбиясыз
шаршемби1Математика25Көркөм өнөр10Биология27
2География24Кыргыз тили15К.тарых26
3Кыргыз тили15Музыка9Кыргыз тили14
4Чет тили12Тарых26Кыргыз адабияты18
5Көркөм өнөр10Дене тарбиясызМатематика25
6Тарых26Чет тили13Музыка9
бейшемби1Дене тарбиясызТарых26Физика28
2Кыргыз тили14Кыргыз тили15Русская литература18
3Кыргыз адабияты27Информатика20Кыргыз тили14
4Информатика18Математика25Д.тарых26
5Русская литература20Чет  тили13Математика(геом)25
6Чет тили12Русский язык18Кыргыз адабияты14
 0Класстык саат7Класстык саат15
жума1Технология10Математика25География24
2Математика25Технология10Дене тарбиясыз
3Биология27Кыргыз адабияты27Математика25
4Кыргыз адабияты15Дене тарбиясызКыргыз тили14
5География24Биология15Русский язык20/17
6Дене тарбиясызГеография24Технология10
 

 

 

дүйшөмбу 7-Б 8-А 8-Б
1Математика24Кыргыз тили14Математика21
2Технология21Математика21Кыргыз тили14
3Кыргыз тили14К.тарых25Чет тили13
4Русская литература17Русская литература17Информатика18
5Көркөм өнөр10Чет тили13Русский язык17
6Музыка7Дене тарбиясызАдеп26
шейшемби1Математика14Кыргыз тили14Химия20
2Физика21Химия20Русский язык17
3Информатика18Чет тили13Дене тарбиясыЗ
4Кыргыз тили18Д.тарых25Математика21
5Дене тарбиясыЗМатематика21Кыргыз тили14
6Русский язык20Информатика18Русская литература17
шаршемби1Математика21География24Кыргыз тили14
2Биология23Кыргыз тили14Биология27
3Чет тили12Технология10География24
4Кыргыз тили14Физика23К.тарых26
5Кыргыз адабияты14Химия20Технология10
6Адеп14Биология20Физика23
 7Класстык  саат17
бейшемби1Русская литература21Кыргыз адабияты14Информатика24
2Физика23Русская литература17Кыргыз адабияты14
3К.тарых25Математика21Физика23
4География24Информатика18География27
5Кыргыз тили14География24Математика21
6Дене тарбиясызАдеп14Дене тарбиясыз
 0Класстык саат10Класстык саат27
жума1Математика(геом)21Кыргыз адабияты14Математика(геом)21
2География24Физика23Кыргыз адабияты14
3Чет  тили12Дене тарбиясыЗХимия20
4Д.тарых25Русская литература17Тарых18
5Кыргыз адабияты14Математика(геом)21Чет тили13
6Русский язык14Биология20Биология14

 

дүйшөмбу8-Вк9-Ак9-Бк
К.тарых26Дене тарбиясызХимия27
Русский язык9К.тарых26География24
Математика21Кыргыз тили14Русская литература17
География24Математика21Кыргыз тили14
Кыргыз тили14Информатика18Математика21
Биология24Русский язык17Информатика18
Класстык саат9
шейшембиД.тарых26Чет тили13Математика21
Математика21Кыргыз тили14Дене тарбиясыз
Кыргыз тили14Математика21К.тарых26
Информатика18География24Кыргыз тили14
Чет тили13Химия20Русский язык17
Химия20Физика23Биология24
шаршембиДене тарбиясызБиология24Адам жана коом26
Технология9География24Д.тарых26
Кыргыз тили14Дене тарбиясызФизика23
География24Кыргыз тили14Технология10
Физика23Русская литература17Кыргыз тили14
Адеп24Технология10Чет тили13
бейшембиМатематика21Д.тарых26Биология24
Дене тарбиясызМатематика21География24
Кыргыз адабияты14Биология24Адам жана коом26
Чет тили13Кыргыз адабияты14Математика21
Биология24Чет тили13Кыргыз адабияты14
Информатика18Адам жана коом26Чет тили13
Класстык саат26
жумаРусская литература9Физика23Дене тарбиясыз
Математика (геом)21Химия20Химия27
Кыргыз адабияты14Математика (геом)21Физика23
Химия20Кыргыз адабияты14Математика(геом)21
Физика23Русская литература17Кыргыз адабияты14
Русский язык10Адам жана коом26Русская литература17
Класстык саат27

  

дүйшөмбу10-Ак11-Ак1-Г
География24Русский язык17Кыргыз тили
Русский язык17Кыргыз тили16Русский язык
Дене тарбиясызГеография24Математика
Чет тили13К.тарых26Русский язык (Чтение)
Математика25Адам жана коом26
Кыргыз адабияты15Математика25
шейшембиРусский язык17Дене тарбиясызФизкультура
К.тарых26Кыргыз тили16Русский язык
Химия20Кыргыз адабияты16Математика
Физика23Химия20Русский язык(Чтение)
Биология24Физика/Астрономия23
Кыргыз адабияты14Д.тарых26
шаршембиРусская литература17Кыргыз тили16Кыргыз тили
Физика23Русская литература17Музыка
Чет тили13Кыргыз адабияты16Русский язык
Кыргыз тили15Математика25Этика
Математика25Чет тили13
Биология24
бейшембиРусская литература17Дене тарбиясызКыргыз тили
Д.тарых26Чет тили13Математика
Кыргыз тили15Русский язык17Русский язык(Чтение)
Кыргыз адабияты15Физика/Астрономия23ИХТ
Математика25Русская литература17
Физика23Математика25
жумаХимияАЧД15Физкультура
Адам жана коом26АЧД15Математика
АЧД15Кыргыз адабияты16Родиноведение
АЧД15Математика25ОБЖ
Математика25Химия
Дене тарбиясызФизика/Астрономия23

 

 

дүйшөмбу1-А1-Б1-В1-Г
Кыргыз тили(алиппе)Кыргыз тили (алиппе)МузыкаКыргыз тили
МатематикаКыргыз тили (жазуу)Кыргыз тили (алиппе)Русский язык
Русский языкМатематикаКыргыз тили (жазуу)Математика
Дене тарбиясыРусский языкАдепРусский язык (Чтение)
шейшембиКыргыз тили (алиппе)Кыргыз тили (алиппе)Русский языкФизкультура
Кыргыз тили (жазуу)Кыргыз тили (жазуу)Кыргыз тили (алиппе)Русский язык
МатематикаМекен таанууМатематикаМатематика
Көркөм өнөрДене тарбиясыДене тарбиясыРусский язык(Чтение)
Класстык саатКласстык саат
шаршембиКыргыз тили (алиппе)МатематикаРусский языкКыргыз тили
МатематикаАдепКыргыз тили (алиппе)Музыка
Русский языкМузыкаМатематикаРусский язык
МузыкаРусский языкКөркөм өнөрЭтика
Классный час
бейшембиКыргыз тили (жазуу)Кыргыз тили (алиппе)Кыргыз тили (алиппе)Кыргыз тили
МатематикаКыргыз тили (жазуу)Кыргыз тили (жазуу)Математика
Мекен таанууМатематикаМатематикаРусский язык(чтение)
ТТКНДене тарбиясыТТКНИХТ
Класстык саат
жумаКыргыз тили (жазуу)МатематикаМатематикаФизкультура
АдепРусский языкМекен таанууМатематика
Русский языкТТКНДене тарбиясыРодиноведение
Дене тарбиясыКөркөм өнөрРусский языкОБЖ

 

 

 

дүйшөмбу2-А2-Б2-В
Русский языкКыргыз тилиКыргыз тили
МатематикаКыргыз тили (ад. окуу)Кыргыз тили (ад. окуу)
МузыкаМатематикаМатематика
Мекен таанууМузыкаТТКН
Русский языкРусский язык
шейшембиКыргыз тилиКыргыз тилиМатематика
МатематикаМатематикаДене тарбиясы
Кыргыз тили (ад.окуу)АдепКыргыз тили(сөз өстүрүү)
ТТКНТТКНРусский язык
Дене тарбиясы
шаршембиРусский языкКыргыз тилиМатематика
Кыргыз тилиМатематикаКыргыз тили
Кыргыз тили (ад. окуу)Кыргыз тили (ад.окуу)Мекен таануу
МатематикаДене тарбиясыМузыка
Русский язык
бейшембиКыргыз тилиМатематикаМатематика
Дене тарбиясыКыргыз тили (сөз өстүрүү)Кыргыз тили (ад.окуу)
МатематикаМекен таанууАдеп
АдепКөркөм өнөрКөркөм өнөр
Класстык саат
жумаМатематикаМатематикаМатематика
Кыргыз тилиДене тарбиясыКыргыз тили
Кыргыз тили(сөз өстүрүү)Кыргыз тили (ад. окуу)Кыргыз тили (ад. окуу)
Көркөм өнөрРусский языкРусский язык
Русский языкДене тарбиясы
Класстык саат

 

дүйшөмбу    3-А3-Б3-В
МатематикаКыргыз тилиКыргыз тили
МузыкаРусский языкМатематика
Чет тилиМатематикаКыргыз тили (ад. окуу)
Кыргыз тили (ад. окуу)МузыкаАдеп
ТТКНКласстык саатМузыка
шейшембиКыргыз тилиКыргыз тилиКыргыз тили
МатематикаМатематикаЧет тили
АдепЧет тилиМатематика
Кыргыз тили (ад. окуу)Кыргыз тили (ад.окуу)Мекен таануу
Русский языкКөркөм өнөрКласстык саат
шаршембиМатематикаМатематикаМатематика
Дене тарбиясыКыргыз тили (ад. окуу)ТТКН
Кыргыз тили (ад. окуу)АдепРусский язык
Русский языкДене тарбиясыКыргыз тили (ад. окуу)
Чет тилиРусский языкДене тарбиясы
бейшембиКыргыз тилиКыргыз тилиКыргыз тили
МатематикаМатематикаМатематика
Дене тарбиясыРусский языкКыргыз тили (ад. окуу)
Русский языкЧет тилиРусский язык
Класстык саатДене тарбиясыДене тарбиясы
жумаКыргыз тилиМатематикаМатематика
МатематикаКыргыз тили (ад. окуу)Русский язык
Мекен таанууКыргыз тили (сөз өстүрүү)Чет тили
Кыргыз тили (сөз өстүрүү)Мекен таанууКыргыз тили (сөз өстүрүү)
Көркөм өнөрТТКНКөркөм өнөр

                                                                                                          

дүйшөмбу4-А4-Б4-В
Русский языкКыргыз тилиКыргыз тили
МатематикаМатематикаМатематика
Дене тарбиясыРусский языкКыргыз тили (адабий окуу)
АдепДене тарбиясыТТКН
Чет тилиТТКНДене тарбиясы
шейшембиМатематикаКыргыз тилиКыргыз тили
Русский языкМатематикаМатематика
Дене тарбиясыРусский языкКыргыз тили (адабий окуу)
Кыргыз тили (адабий окуу)Кыргыз тили(адабий окуу)Русский язык
Мекен таанууЧет тилиАдеп
шаршембиКыргыз тилиКыргыз тилиЧет тили
МатематикаМатематикаМатематика
Чет тилиДене тарбиясыКыргыз тили
Кыргыз тили (адабий окуу)Кыргыз тили(сөз өстүрүү)Русский язык
Көркөм өнөрКөркөм өнөрМузыка
бейшембиМатематикаМатематикаМатематика
Кыргыз тилиКыргыз тили(адабий окуу)Кыргыз тили (адабий окуу)
МатематикаМекен таанууМатематика
ТТКНМатематикаМекен таануу
Кыргыз тили(сөз өстүрүү)АдепКыргыз тили (сөз өстүрүү)
жумаМузыкаМатематикаМатематика
Русский языкМузыкаКөркөм өнөр
МатематикаРусский языкРусский язык
Кыргыз тилиКыргыз тили(адабий окуу)Чет тили
Кыргыз тили(адабий окуу)Чет тилиДене тарбиясы
Клсстык саатКласстык саат

 

Түзгөн ОТИ боюнча орун басар                             Есенгулова С.А.              

На этой странице возможно добавить:

  • Текст
  • Фото / Видео / Документы
  • Таблицы
  • Списки
  • Ссылки
  • Разные цвета