Мектеп №85 Жалпы орто билим берүү мектеби

Окуу-тарбиялык иштер

Окуу-тарбиялык иштер

    №85  жалпы  билим  берүү орто мектеби Мамлекеттик  билим берүү стандартындагы  окуу программаларынын,  базистик окуу планынын негизинде     7 билим берүү тармагы (тилдик, социалдык, математикалык,табигый илим, технологиялык, искусство, ден соолук маданияты)

менен иш алып баруу менен мектептин билим берүү системасынын өнүгүшүнүн стратегиялык максаты чыгармачыл,эркин, социалдык жана кесиптик жактан компетенттүү, өзүнө жана айлана-чөйрөсүнө түз көз карашта карап, гармонияда жашай алган, Ата Журтунун маданиятын билген жана сүйгөн, аны мураска ала алган жана көбөйтө билген, “эмгекчил”,“үй-бүлөчүл”, “жаран” миссияларын аткара алган инсанды тарбиялоодо.

Мамлекеттик  билим берүү стандартындагы окуу программаларынын, базистик окуу планынын негизинде жана ошондой эле кесиптик билим берүү багытында , бекитилген класс комплекти боюнча  мугалимдерге  окуу жүктөмдөрү бөлүштүрүлгөн.

1-класстарда жумалык жүктөм 20 саат,  2- класстарда 22 саат, 3- класстарда                        24 саат, 4- класстарда 25 саат. Башталгыч класстарда жыл бою 3074 саат,  5- класстарда жумалык жүктөм 29 саат,  6- класстарда 30 саат, 7- класстарда 30 саат, 8- класстарда 30 саат , 9- класстарда 30 саат, 10-класстарда 29 саат,11- класстарда  30 саат.Окуу планы боюнча жыл бою  сааттар өтүлөт. Бардык предметтер боюнча мугалим жетиштүү.

 

Ар бир мугалим алдына  коюлган  талаптары, ыкмалары жана милдеттери аркылуу окуучулардын керектөөлөрүн канааттандырат. Алган билимдерин чейректик, жылдык баа аркылуу баалайт. Класстан класска көчкөндүгү, күзгү сыноого калуусу, мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациясы.

Мектеп 5 иш күндүк тартипте, 2 сменде иштейт.

Акыркы 3 жылдагы окуучулардын саны:

2015-2016 окуу жылында2016-2017-окуу жылында2017-2018-окуу жылында2018-2019-окуу жылында
754692701731

 

 

                                                                       САБАКТАРДЫН ЖҮГҮРТМӨСҮ                                                                                                          

дүйшөмбү5-Акаб5-Бкаб5-Вк
1Чет тили131Математика251Кыргыз тили1414
2Русский язык9/202Кыргыз тили162Көркөм өнөр1010
3Математика253Көркөм өнөр103Чет  тили1212
4Кыргыз тили144Чет  тили124Русский язык2020
5Музыка75Дене тарбиясыз5Математика2525
6Дене тарбиясыз6Кыргыз адабияты6Информатика(м.к)1818
 
шейшемби1Тарых91Информатика201 Кыргыз тили2626
2Чет  тили132Табият таануу242Технология2525
3Кыргыз тили153Кыргыз тили163Чет тили1212
4Русский язык244Кыргыз адабияты154Табият таануу2424
5Адам жана коом265Чет  тили125Кыргыз адабияты1515
6Информатика(м.к.)186Тарых266Класстык саат
 0Класстык саат
шаршемби1Кыргыз тили141Музыка71Дене тарбиясыЗз
2Математика252Кыргыз тили262Кыргыз тили1414
3Табият таануу243Математика253Тарых2610
4Көркөм өнөр104Чет  тили164Математика2525
5Чет  тили135Тарых125Музыка77
6Дене тарбиясыз6Русский язык166Математика1414
 
бейшемби1Кыргыз тили141Математика251Информатика1818
2Математика252Информатика(м.к.)з2Тарых2626
3Чет  тили133Дене тарбиясы183Математика2525
4Кыргыз адабияты144Чет тили124Дене тарбиясыЗз
5Информатика185Русский язык205Чет тили1212
66Адам жана коом266Русский язык2020
 
жума1Русская литература91Русская литература201Кыргыз тили1414
2Чет  тили132Кыргыз тили162Кыргыз адабияты1414
3Кыргыз адабияты143Чет тили123Адам жана коом2020
4Математика254Технология104Чет тили1212
5Технология105Математика255Русская литература2626
6Тарых266Класстык саат6Чет тили1212

 

 

  6-Ак6-Бк7-Ак
   дүйшөмбу0  Класстык саат26 
1Русский язык20Адам жана коом26География21
2Кыргыз тили15Русский язык25Чет   тили12
3Музыка9Кыргыз тили15Русский язык20/17
4Математика25Русская литература20Көркөм өнөр10
5Адам жана коом12Чет тили13Адеп15
6Чет тили26Математика20Кыргыз  тили12
шейшемби1Биология27Математика25Физика18
2Кыргыз адабияты26Биология27Математика15
3Математика25Кыргыз тили15Чет тили26
4Тарых14Чет тили13Информатика12
5Русский язык20География24Русская литература
6Чет тили12Кыргыз адабияты15Дене тарбиясыз
шаршемби1Математика25Көркөм өнөр10Биология27
2География24Кыргыз тили15К.тарых26
3Кыргыз тили15Музыка9Кыргыз тили14
4Чет тили12Тарых26Кыргыз адабияты18
5Көркөм өнөр10Дене тарбиясызМатематика25
6Тарых26Чет тили13Музыка9
бейшемби1Дене тарбиясызТарых26Физика28
2Кыргыз тили14Кыргыз тили15Русская литература18
3Кыргыз адабияты27Информатика20Кыргыз тили14
4Информатика18Математика25Д.тарых26
5Русская литература20Чет  тили13Математика(геом)25
6Чет тили12Русский язык18Кыргыз адабияты14
 0Класстык саат7Класстык саат15
жума1Технология10Математика25География24
2Математика25Технология10Дене тарбиясыз
3Биология27Кыргыз адабияты27Математика25
4Кыргыз адабияты15Дене тарбиясызКыргыз тили14
5География24Биология15Русский язык20/17
6Дене тарбиясызГеография24Технология10
 

 

 

дүйшөмбу 7-Б 8-А 8-Б
1Математика24Кыргыз тили14Математика21
2Технология21Математика21Кыргыз тили14
3Кыргыз тили14К.тарых25Чет тили13
4Русская литература17Русская литература17Информатика18
5Көркөм өнөр10Чет тили13Русский язык17
6Музыка7Дене тарбиясызАдеп26
шейшемби1Математика14Кыргыз тили14Химия20
2Физика21Химия20Русский язык17
3Информатика18Чет тили13Дене тарбиясыЗ
4Кыргыз тили18Д.тарых25Математика21
5Дене тарбиясыЗМатематика21Кыргыз тили14
6Русский язык20Информатика18Русская литература17
шаршемби1Математика21География24Кыргыз тили14
2Биология23Кыргыз тили14Биология27
3Чет тили12Технология10География24
4Кыргыз тили14Физика23К.тарых26
5Кыргыз адабияты14Химия20Технология10
6Адеп14Биология20Физика23
 7Класстык  саат17
бейшемби1Русская литература21Кыргыз адабияты14Информатика24
2Физика23Русская литература17Кыргыз адабияты14
3К.тарых25Математика21Физика23
4География24Информатика18География27
5Кыргыз тили14География24Математика21
6Дене тарбиясызАдеп14Дене тарбиясыз
 0Класстык саат10Класстык саат27
жума1Математика(геом)21Кыргыз адабияты14Математика(геом)21
2География24Физика23Кыргыз адабияты14
3Чет  тили12Дене тарбиясыЗХимия20
4Д.тарых25Русская литература17Тарых18
5Кыргыз адабияты14Математика(геом)21Чет тили13
6Русский язык14Биология20Биология14

 

дүйшөмбу8-Вк9-Ак9-Бк
К.тарых26Дене тарбиясызХимия27
Русский язык9К.тарых26География24
Математика21Кыргыз тили14Русская литература17
География24Математика21Кыргыз тили14
Кыргыз тили14Информатика18Математика21
Биология24Русский язык17Информатика18
Класстык саат9
шейшембиД.тарых26Чет тили13Математика21
Математика21Кыргыз тили14Дене тарбиясыз
Кыргыз тили14Математика21К.тарых26
Информатика18География24Кыргыз тили14
Чет тили13Химия20Русский язык17
Химия20Физика23Биология24
шаршембиДене тарбиясызБиология24Адам жана коом26
Технология9География24Д.тарых26
Кыргыз тили14Дене тарбиясызФизика23
География24Кыргыз тили14Технология10
Физика23Русская литература17Кыргыз тили14
Адеп24Технология10Чет тили13
бейшембиМатематика21Д.тарых26Биология24
Дене тарбиясызМатематика21География24
Кыргыз адабияты14Биология24Адам жана коом26
Чет тили13Кыргыз адабияты14Математика21
Биология24Чет тили13Кыргыз адабияты14
Информатика18Адам жана коом26Чет тили13
Класстык саат26
жумаРусская литература9Физика23Дене тарбиясыз
Математика (геом)21Химия20Химия27
Кыргыз адабияты14Математика (геом)21Физика23
Химия20Кыргыз адабияты14Математика(геом)21
Физика23Русская литература17Кыргыз адабияты14
Русский язык10Адам жана коом26Русская литература17
Класстык саат27

  

дүйшөмбу10-Ак11-Ак1-Г
География24Русский язык17Кыргыз тили
Русский язык17Кыргыз тили16Русский язык
Дене тарбиясызГеография24Математика
Чет тили13К.тарых26Русский язык (Чтение)
Математика25Адам жана коом26
Кыргыз адабияты15Математика25
шейшембиРусский язык17Дене тарбиясызФизкультура
К.тарых26Кыргыз тили16Русский язык
Химия20Кыргыз адабияты16Математика
Физика23Химия20Русский язык(Чтение)
Биология24Физика/Астрономия23
Кыргыз адабияты14Д.тарых26
шаршембиРусская литература17Кыргыз тили16Кыргыз тили
Физика23Русская литература17Музыка
Чет тили13Кыргыз адабияты16Русский язык
Кыргыз тили15Математика25Этика
Математика25Чет тили13
Биология24
бейшембиРусская литература17Дене тарбиясызКыргыз тили
Д.тарых26Чет тили13Математика
Кыргыз тили15Русский язык17Русский язык(Чтение)
Кыргыз адабияты15Физика/Астрономия23ИХТ
Математика25Русская литература17
Физика23Математика25
жумаХимияАЧД15Физкультура
Адам жана коом26АЧД15Математика
АЧД15Кыргыз адабияты16Родиноведение
АЧД15Математика25ОБЖ
Математика25Химия
Дене тарбиясызФизика/Астрономия23

 

 

дүйшөмбу1-А1-Б1-В1-Г
Кыргыз тили(алиппе)Кыргыз тили (алиппе)МузыкаКыргыз тили
МатематикаКыргыз тили (жазуу)Кыргыз тили (алиппе)Русский язык
Русский языкМатематикаКыргыз тили (жазуу)Математика
Дене тарбиясыРусский языкАдепРусский язык (Чтение)
шейшембиКыргыз тили (алиппе)Кыргыз тили (алиппе)Русский языкФизкультура
Кыргыз тили (жазуу)Кыргыз тили (жазуу)Кыргыз тили (алиппе)Русский язык
МатематикаМекен таанууМатематикаМатематика
Көркөм өнөрДене тарбиясыДене тарбиясыРусский язык(Чтение)
Класстык саатКласстык саат
шаршембиКыргыз тили (алиппе)МатематикаРусский языкКыргыз тили
МатематикаАдепКыргыз тили (алиппе)Музыка
Русский языкМузыкаМатематикаРусский язык
МузыкаРусский языкКөркөм өнөрЭтика
Классный час
бейшембиКыргыз тили (жазуу)Кыргыз тили (алиппе)Кыргыз тили (алиппе)Кыргыз тили
МатематикаКыргыз тили (жазуу)Кыргыз тили (жазуу)Математика
Мекен таанууМатематикаМатематикаРусский язык(чтение)
ТТКНДене тарбиясыТТКНИХТ
Класстык саат
жумаКыргыз тили (жазуу)МатематикаМатематикаФизкультура
АдепРусский языкМекен таанууМатематика
Русский языкТТКНДене тарбиясыРодиноведение
Дене тарбиясыКөркөм өнөрРусский языкОБЖ

 

 

 

дүйшөмбу2-А2-Б2-В
Русский языкКыргыз тилиКыргыз тили
МатематикаКыргыз тили (ад. окуу)Кыргыз тили (ад. окуу)
МузыкаМатематикаМатематика
Мекен таанууМузыкаТТКН
Русский языкРусский язык
шейшембиКыргыз тилиКыргыз тилиМатематика
МатематикаМатематикаДене тарбиясы
Кыргыз тили (ад.окуу)АдепКыргыз тили(сөз өстүрүү)
ТТКНТТКНРусский язык
Дене тарбиясы
шаршембиРусский языкКыргыз тилиМатематика
Кыргыз тилиМатематикаКыргыз тили
Кыргыз тили (ад. окуу)Кыргыз тили (ад.окуу)Мекен таануу
МатематикаДене тарбиясыМузыка
Русский язык
бейшембиКыргыз тилиМатематикаМатематика
Дене тарбиясыКыргыз тили (сөз өстүрүү)Кыргыз тили (ад.окуу)
МатематикаМекен таанууАдеп
АдепКөркөм өнөрКөркөм өнөр
Класстык саат
жумаМатематикаМатематикаМатематика
Кыргыз тилиДене тарбиясыКыргыз тили
Кыргыз тили(сөз өстүрүү)Кыргыз тили (ад. окуу)Кыргыз тили (ад. окуу)
Көркөм өнөрРусский языкРусский язык
Русский языкДене тарбиясы
Класстык саат

 

дүйшөмбу    3-А3-Б3-В
МатематикаКыргыз тилиКыргыз тили
МузыкаРусский языкМатематика
Чет тилиМатематикаКыргыз тили (ад. окуу)
Кыргыз тили (ад. окуу)МузыкаАдеп
ТТКНКласстык саатМузыка
шейшембиКыргыз тилиКыргыз тилиКыргыз тили
МатематикаМатематикаЧет тили
АдепЧет тилиМатематика
Кыргыз тили (ад. окуу)Кыргыз тили (ад.окуу)Мекен таануу
Русский языкКөркөм өнөрКласстык саат
шаршембиМатематикаМатематикаМатематика
Дене тарбиясыКыргыз тили (ад. окуу)ТТКН
Кыргыз тили (ад. окуу)АдепРусский язык
Русский языкДене тарбиясыКыргыз тили (ад. окуу)
Чет тилиРусский языкДене тарбиясы
бейшембиКыргыз тилиКыргыз тилиКыргыз тили
МатематикаМатематикаМатематика
Дене тарбиясыРусский языкКыргыз тили (ад. окуу)
Русский языкЧет тилиРусский язык
Класстык саатДене тарбиясыДене тарбиясы
жумаКыргыз тилиМатематикаМатематика
МатематикаКыргыз тили (ад. окуу)Русский язык
Мекен таанууКыргыз тили (сөз өстүрүү)Чет тили
Кыргыз тили (сөз өстүрүү)Мекен таанууКыргыз тили (сөз өстүрүү)
Көркөм өнөрТТКНКөркөм өнөр

                                                                                                          

дүйшөмбу4-А4-Б4-В
Русский языкКыргыз тилиКыргыз тили
МатематикаМатематикаМатематика
Дене тарбиясыРусский языкКыргыз тили (адабий окуу)
АдепДене тарбиясыТТКН
Чет тилиТТКНДене тарбиясы
шейшембиМатематикаКыргыз тилиКыргыз тили
Русский языкМатематикаМатематика
Дене тарбиясыРусский языкКыргыз тили (адабий окуу)
Кыргыз тили (адабий окуу)Кыргыз тили(адабий окуу)Русский язык
Мекен таанууЧет тилиАдеп
шаршембиКыргыз тилиКыргыз тилиЧет тили
МатематикаМатематикаМатематика
Чет тилиДене тарбиясыКыргыз тили
Кыргыз тили (адабий окуу)Кыргыз тили(сөз өстүрүү)Русский язык
Көркөм өнөрКөркөм өнөрМузыка
бейшембиМатематикаМатематикаМатематика
Кыргыз тилиКыргыз тили(адабий окуу)Кыргыз тили (адабий окуу)
МатематикаМекен таанууМатематика
ТТКНМатематикаМекен таануу
Кыргыз тили(сөз өстүрүү)АдепКыргыз тили (сөз өстүрүү)
жумаМузыкаМатематикаМатематика
Русский языкМузыкаКөркөм өнөр
МатематикаРусский языкРусский язык
Кыргыз тилиКыргыз тили(адабий окуу)Чет тили
Кыргыз тили(адабий окуу)Чет тилиДене тарбиясы
Клсстык саатКласстык саат

 

Түзгөн ОТИ боюнча орун басар                             Есенгулова С.А.              

 

 

 

№85 ЖББОМнин 2018-2019 – окуу жылындагы окуу-тарбия иштери боюнча маалымат

№85 ЖББОМнин  2018- 2019- окуу жылынын сентябрь айындагы иштелген иштердин отчет- анализи

       Мамлекеттик  билим берүү стандартындагы окуу программаларынын, базистик окуу планынын негизинде, бекитилген класс комплекти боюнча  мугалимдерге  окуу жүктөмдөрү бөлүштүрүлгөн.                                                                                                                        1-класстарда жумалык жүктөм 20 саат, 2- класстарда 22 саат, 3- класстарда                        24 саат, 4- класстарда 25 саат. 5- класстарда жумалык жүктөм 29 саат,  6- класстарда                  30 саат, 7- класстарда 30 саат, 8- класстарда 30 саат, 9- класстарда 30 саат, 10-класстарда 29 саат,11- класстарда  30 саат. Мектеп компонентинен 5-АБВ класстарына 3 саат информатика сабагын берүүгө бекитилген. Окуу планы боюнча жыл бою берилген сааттар боюнча сабактар өтүлөт. Бардык предметтер боюнча мугалим жетиштүү.

Сентябрь айында иштеле турган иштерге план түзүлдү. Окуу пландын негизинде сабактардын жүгүртмөсү түзүлүп,бекиттирилди.

Бардык класстар класс жетекчилерге бекитилип, кабинет башчылары жана предмет боюнча кабинеттер такталды.                                                                                                               Мектепке жаш адистер көп келгендиктен, насаатчы мугалимдер менен иш алпаруу милдеттендирилди.

480 сааттык балдарды мектепке даярдоо класстарынын окуу планын бекиттирүү менен,сабактарына көзөмөл жүргүзүлүп,окуучулардын мектепке кызыгуусун арттыруу боюнча класс жетекчилери менен сүйлөшүлдү.

Сентябрь айындагы мугалимдердин жумуш убактысын эсепке алуу,тарификациялоо жүргүзүлдү.                                                                                                                                   Окуучулардын келип кетүүсү, жай ичиндеги кыймылы боюнча маалыматтар такталды.

Билим берүү башкармалыгы тарабынан түзүлгөн тапшырманын негизинде                                     12- сентябрь күнү 2- саата 5-АБВ,10-А класстарынан математика сабагынан билим кесилиши алынды.                                                           

классТизме боюнчааткарганыбаалооБилим сапатыөздөштүрүүсүмугалими
5-А2626“5”“4”“3”“2”34%92%Итигулова Т.Д
27153
5-Б22212512233%90%Итигулова Т.Д
5-В20201610335%85%Итигулова Т.Д
5-АБВ686751837834%89%
10-А27241712433%83%Жаныбекова Каныкей

 

Жыйынтыгында: 5- класстар аттуу сандарды кошуп жана кемитүүдө, маселени чыгарууда, логикадан көп ката кетирип, чаташтырып коюшкан.                                                                                                         10-А класс. Жалпы беш эсеп берилген. Тригонометриялык  жана иррационалдык теңдемени чыгарууда балдар өз деңгээлинде чыгара алышкан эмес.Барабарсыздыктарды чыгарууда жакшы жыйынтык көрсөтүшкөн.

 

Сунуш: Математика мугалимдери  Итигулова Тукан,Омуралиева Света жана Жаныбекова Каныкейге кетирилген кемчиликтер боюнча иш алпаруусу, кошумча сабак өтүүсү. Жетише албай жаткан окуучулар менен жекече иштөөсү,кошумча тапшырмаларды берүү боюнча айтылды.

Класстык журнал.  Класстык журналдар текшерилди. Баанын жыштыгы, план программанын аткарылышы, жазуу иштеринин учурунда коюлушу, келген- кеткен окуучулардын буйругунун жазылышы, окуучулар жөнүндө маалымат,ден соолук баракчасы ж.б. ушундай сыяктуу иштер текшерилди.                                                                                                                                                 Төмөнкү класстардан 7-Б класстан математикадан 29.09.18,5-В класстан 21.09.18 кыргыз тилинен,3-Б класста 27.09.18 орус тилинен жазуу иштеринин баасы учурунда коюлган эмес .Англис тили сабагынан Таалайбек к А. бааларды карандаш менен баалаган,6-Б класста кыргыз тили сабагынан Исманалиева Е.Ж. графаларды туура пайдаланган эмес,                дене тарбия сабагынан мугалими Фомин Г.Н.журналды учурунда толтурган эмес,                     8- А класста география сабагынан айрым окуучулар таптакыр бааланган эмес.                                    2-А ,7-А класстаранда айрым предметтер окуу планындагы аталыш менен жазылган эмес.Информатика сабагы 5-В класста толтурулган эмес, мугалими Кенжегул к Ш,Амангулов А.А.                                                                                                                                                              Аталган кемчиликтер боюнча иш жүргүзүлүп, түшүнүк каттар алынууда. Башталгыч класстардын журналдарынын жалпы абалы талаптагыдай.

ОТИ боюнча орун басар                      Есенгулова С.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№85 ЖОББМнин  2018- 2019- окуу жылынын октябрь айындагы иштелген иштердин отчет- анализи

       Октябрь айында иштеле турган иштерге план түзүлдү.                                                                                       Окуу планы боюнча сабактардын жүгүртмөсү  пед.кадрлардын алмашуусунун негизинде кайрадан жаңыланды.                                                                                                              Сабактардын өтүлүшү боюнча,суранган,эмгекке  жарамсыздыкка чыккан мугалимдердин сабактарын ордун алмашып өтүүсү көзөмөлдөнүүдө.

1-АБВГ класстарынын сабактарына көзөмөл жүргүзүлүп,окуучулардын мектепке кызыгуусун арттыруу боюнча класс жетекчилери менен сүйлөшүлдү.

Октябрь айындагы мугалимдердин жумуш убактысын эсепке алуу,тарификациялоо жүргүзүлдү.                                                                                                                                   Окуучулардын келип кетүүсү,комплектованиеден кийинки чейрек ичиндеги кыймылы боюнча маалыматтар такталды.

Билим берүү башкармалыгы тарабынан тапшырманын негизинде 5-АБВ,                                   9-АБ класстарынан орус тили сабагынан билим кесилиши алынды.                                                           9- сентябрь күнү 2- саата 5-АБВ класстарынан орус тили сабагынан билим кесилиши алынды:        

                                            Жат жазуу боюнча анализ

классТизме боюнчааткарганыбаалооБилим сапатыөздөштүрүүсүмугалими
5-А2726“5”“4”“3”“2”38%88%Есенгулова С.А.
37142
5-Б24223512138%96%Муратова А.С.
5-В22212513232%88%Муратова А.С.
5-АБВ736981739536%92%
9-А27264811246%88%Матказиева А.А.   Исманалиева С.А.
9-Б28263912246%92%Матказиева А.А.   Исманалиева С.А.
9-АБ555271723446%90%

 

 

 

 

 

 

                         

 

                                         Грамматикалык тапшырма боюнча

классТизме боюнчааткарганыбаалооБилим сапатыөздөштүрүүсүмугалими
5-А2626“5”“4”“3”“2”31%96%Есенгулова С.А.
8171
5-Б22223413133%96%Муратова А.С.
5-В23212412427%84%Муратова А.С.
5-АБВ736951642630%91%
9-А27264811346%88%Матказиева А.А.   Исманалиева С.А.
9-Б28262714335%88%Матказиева А.А.   Исманалиева С.А.
9-АБ555261525640%88%

 

5- класстар жат жазуу жазууда катар келген үнсүздөрдөн, үндүүлөрдү жазууда , тамгаларда таштап кетүүдө,баш тамгалар менен жазууда,кош үнсүздөрдөн,тыныш белгилерден ката кетиришкен.                                                                                                                    Ал эми грамматикалык тапшырманы аткарууда  өтүлгөн темалар боюнча берилген. Сүйлөмдөрдүн арасынан  род табуу(мужской)жана бир сүйлөмдү талдоо.Жыйынтыгында балдар 1-чи тапшырманы талаптагыдай аткарышкан,2-чи тапшырмада баяндоочту табууда ката кетиришкен.

9-АБ класстарынын жат жазуусунда ичкертүү белги коюуда,сөздүн бөлүктөрүн (приставка) жазууда,айтылбаган үнсүздөн,тамыр алдындагы үндүүлөрдөн ката кетирип,грамматикалык тапшырманы аткарууда бир оңчөй мүчөлөрдү табууда көпчүлүгү жакшы аткарган; автордун стилин сактап,сүйлөмдү улоо боюнча көпчүлүгү сүйлөмдүн мазмунун келтирүүдө өз деңгээлине жеткире алышкан эмес.

 

Класстык журнал. 2018- жылдын октябрь айында класстык журналдар текшерилди. Баанын объективдүү коюлушу, план программанын аткарылышы, жазуу иштеринин учурунда коюлушу, келген- кеткен окуучулардын маалыматы,  ж.б. ушундай сыяктуу иштер текшерилди.                                                                                                                                     7-Б класска дене тарбия сабагынан цифралар оңдолгон;тарых,география сабактарынан жетишээрлик эмес баа менен чейрек чыккан;                                                                                                  6-Б класста технология сабагынан журнал чапталган;                                                                             6-А класста кыргыз тилинен сентябрь айындагы эскертүүлөр аткарылган эмес; дене тарбия сабагы көк паста менен толтурулган;                                                                                            7-А класста сабактын аталыштары окуу план менен жазылган эмес;класс жетекчиге тиешелүү жерлер толук кандуу аткарылган эмес;                                                                                              5-В класста информатика,технология сабактарынан  чейректик баалар оңдолгон,ар кандай паста колдонгон;дене тарбия сабаганан кеткен окуучуга баа коюлган.                                           Англис тили сабагынан 4-В класста  баалар оңдолгон,4-Б класста тесттин баасы коюлган эмес.   3-В класстын журналында темалар оӊдолгон, класс жетекчиге тиешелүү жерлер толук аткарылган эмес.                                                                                                                                                                      Бул боюнча жогорудагы мугалимдерге эскертүү берилип, түшүнүк каттары алынды.

Класстык журналды өз талабында толтуруп,  эскертүүнү өз учурунда аткарган ,кемчилик кетирбеген дагы мугалимдерибиз аз эмес. Атап айтсак алар:                                                           Артыкбаева М.С.,Дүйшөналиева Ж.Ч.,Бөтөнбаев М.С.,Жумабекова Г.Ш.,                             Мотиева Ж.К.,Муратова А.С.,Муканбетова А.,Исманалиева С.А.,Сыдыкова М.Т.,Орозакунова Н.Э.,Кошбаева Н.Д.

                               

                                    1- чейректин билим сапаты, жетишүүсү.

класстарОкуучулардын саны“5”“4”“3”“2”жетишүүсүБилим сапаты
193      
276
367112135100%48%
484123240100%52%
1-4320235375 100%50%
573918442100%37%
64721728100%40%
7633852100 %17%
8721953100%26%
9551941492%18%
5-93101571218699%28%
10275319100%30%
1126917100%35%
10-115351236 100%32%
1-1168343136333299,6%35%

 

Класстар боюнча билим сапатын карасак 30% төмөн болгон класстар:                                                              7-А класс билим сапаты 20%,   жетишүүсү 100%                                                                                                                                                        7-Б класс билим сапаты 15%,   жетишүүсү 100%                                                                                                                                                 8-Б класс билим сапаты 9%,     жетишүүсү 100%                                                                                                                                                   9-А класс билим сапаты 18,5% жетишүүсү 100 %                                                                                                9-Б класс билим сапаты 18% жетишүүсү 100%”                                                                                                                                    Предметтер боюнча алып карасак алгебра,геометрия,биология,химия,география сабактарынан билим сапаты төмөн көрсөткүчтү көрсөткөн.

“2” алган окуучулар боюнча:                                                                                                                                     5-А класстан 2 окуучу англис тили сабагынан   “2” алган.                                                                  Алар: Орозов Дастан,Магамадинов Азиз.                                                                                                                          

Аталган билим сапаты төмөн класстар 1-чейректин жыйынтыгы менен ички көзөмөлгө коюлат.Ошондой эле “2” алган окуучуларга мектеп администрациясы,предметтик мугалимдер,ата-энелердин катышуусу менен проф. кеңеш өткөрүлөт.

1-чейректин жыйынтыгы менен текшерүү иши, жат жазуулар алынды.                               Жат жазуу жазууда кыргыз тили жана орус тили предметеринин баалары каралды.

5-А класстан  Мирбеков Алмаз, Жумабеков Азат, Магамадинов Азиз                                                                                         5-Б класстан   Муканбетова Азима, Канатбек у Азимбек                                                                         5-В класстан   Эркинбеков Арсланбек
6-А класстан   Качкынов Данияр,Анарбек у Канат                                                                                                                                               7-Б класстан   Темиралиева Бегимай,Алтынбек у Темиркан                                                                                                                                                             3-А класстан   Махмудов Рамиль,Маматов Ниязбек                                                                                                                                                                 9-А класстан Алмазбек  Албан,Белегонов Медер                                                                                                10-А класстан Дооронбек у Мыктыбек (бардык жазуу ишинен)

Ал эми алгебра сабагы боюнча 11-А класстын 10  окуучус”2” алышса,                                                    9-А класстан 4 окуучу текшерүү иштен ”2” алышкан.

Жогорудагы “2” алган окуучулар менен предметтик мугалимдер атайын дептер уюштуруп, кошумча сабак өтүп,жат жазууну жазуу боюнча иш алпаруусу милдеттендирилди.

Сабактарга катышуу. Октябрь айында айрым мугалимдердин сабактарына катыштым. Алсак,  октябрь айында орус тили сабагынан 3 -Б класска Муратова Алиянын, 7-Б,10-А класстарына кыргыз тили,адабияты сабагынан Исмаилова Еленанын, 10-А класска Жаныбекова Каныкейдин, 5-В класска тарых сабагынан Тейтеева Диляранын , 9-А класстын орус тили  сабагынан Матказиева Анипанын сабактарына катыштым.                                                                                                                                          Жетишпей жаткан окуучулар, окуучулардын досканы туура пайдалануусу,теманы өздөштүрүүсү, мугалимдин теманы ачып берүүсү, активдүүлүгү, көрсөтмө куралды пайдалануусу, жаңы ыкманы колдонуу менен тех. каражаттарды (интерактивдүү доска) колдонуусу боюнча сунуштар, сабак өтүүдөгү кемчиликтер жана жетишкендиктер,өзгөчөлүктөрү  анализде айтылды.

Ошондой эле башталгыч класстардын сабактарында “Келгиле, окуйбуз” аттуу проекттин негизинде сабактар өтүлүп жаткандыгы көзөмөлдөндү.

Күндөлүк сабактардын планын мугалимдер текшертишет. Жаш адистердин күндөлүк сабактардын планын жазууда кыйынчылыктар кездешүүдө,алар менен администрация, насаатчы мугалимдери тарабынан иш алпарылууда.

 

ОТИ боюнча орун басар                                     Есенгулова С.А.

 

 

 

85 ЖОББМнин  2018- 2019- окуу жылынын ноябрь айындагы иштелген иштердин отчет- анализи

 

2018-2019- окуу жылынын 1-чейрегинде жалпы 683 окуучу аяктады.                                                                                                                     1-4- класстарда 320 окуучу, 5-9- класстарда 310 окуучу,10-11-класстарда 53 окуучу.                         3-11-класстарга чейрек чыгып,  1-АБВ жана 2-АБВ класстары аттестацияланган жок.                                                                                        Билим сапаты 3-4- класстарда 50%,жетишүүсү 100% болуп “2” алган окуучу катталган жок. 5-9- класстарда билим сапаты 28%,жетишүүсү 99% болуп “2” алган  2 окуучу болгон. 1-11- класстардын билим сапаты 32%,жетишүүсү 99,8% болду.

”2” алган окуучуларды пед.кеңештин чечими менен проф.кеңешке чакыртылды.                                  24- ноябрь күнү мектеп администрациясы,предметтик мугалимдер,класс жетекчи жана ата-энелердин катышуусу менен проф.кеңеш өткөрүлдү.                                                                      5-А класстан Магамадинов Азиз проф.кеңештин чечими менен класс жетекчинин жана ата-эненин көзөмөлүнө калтырылып, 2-чейректин аягына чейин мөөнөт берилди.                                  5-А класстан Орозов Дастан англис тили сабагынан “2” чыккан.                                                      Тентек, тамгаларды чаташтырат,кошуп окуй албайт.Апасы мигрант болгондуктан көп каралбайт. Атасы эртеден кечке жумушта. Эжеси маалымат алгандан кийин,Дастандын окуусуна көңүл буруп,жардам берем деген убадасы айтылды.

9-А класстын окуучусу Сатыгулов Дастан чейректик жат жазууларды,текшерүү иштерди талаптагыдай жазбайт.Тартиби начар,чачын мектептин талабындай  алып жүрбөйт.Көп учурда ар кандай шылтоолорду айтат.Апасы үйдөн жетишээрлик контролдобойт.Апасы Баякунова  Нурзада мындан ары контролго алаарын айтты. Окуучу өз убадасын берди.

9-А класстын окуучусу Таалайбек уулу Талгат алгебра, геометрия сабактарынын начар өздөштүрөт, текшерүү ишинен “2” алган. Апасы толук маалымат алгандан кийин тартибин жана сабактарынан жетишүүсүн өзүнүн көзөмөлүндө болоорун айтты.                                 2- чейректин аягына чейин  мөөнөт берилди.

9-А класстын окуучусу Арстанбек уулу Ырыскелди дагы сабактардан “3”кө окуйт.Текшерүү иштерди өз деңгээлинде чыгара албайт.                                                                    Апасы Омуралиева Элмира келди. Баласы тууралуу маалыматтар менен таанышып,ар кандай шылтоо,себептер айтылды. Окуучунун убадасы алынып,мөөнөт берилди.

Сунуш: “2” алган окуучулар Орозов Дастан менен Магамадинов Азизге класс жетекчи жана предметтик мугалимдерге көзөмөлгө коюлуп,жат жазуу жаздыруу боюнча атайын дептер уюштурулуп кошумча сааттар өтүлүүсү керек.Ата-энеси мектеп менен тыгыз байланышта болсун.                                                                                                                                        Ошондой эле 9-А класстын 3 окуучусуна 2-чейректин аягына чейин жетишип окуганга мөөнөт берип, предметтик мугалимдер тыгыз иш алып баруусу керек.

Билим сапаты төмөн болгон 7-АБ,8-Б,9-АБ класстарына директордун алдындагы кеңешмеде администрация ар бир класска бөлүнүп,көзөмөл жүргүзүлүүдө.

13- ноябрь күнү Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата 38-мектепке “Жаш артист”номинациясы боюнча конкурска катышып ,Ч.Айтматовдун “Ак кеме” чыгармасынан үзүндү аткарышып келишти.

Ошондой эле 24- ноябрь күнү мектептин жалпы ата-энелер чогулушунда Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата чыгармаларынан үзүндү мектеп окуучулары тарабынан жогорку деңгээлде аткарып беришти.

14- ноябрь күнү мектеп олимпиадасы өткөрүлдү. 1-2-орун алган окуучулар түзүлгөн график боюнча райондук олимпиадага даярдык көрүшүүдө.

Билим берүү башкармалыгы тарабынан түзүлгөн тапшырманын негизинде                                     27- ноябрь күнү 2- саата 5-АБВ класстарынан англис тили сабагынан билим кесилиши алынды.                                                          

классТизме боюнчааткарганыбаалооБилим сапатыөздөштүрүүсүмугалими
5-А2826“5”“4”“3”“2”46%89%Мотиева Ж.К.
410113
5-Б24233712239%91%Мотиева Ж.К.
5-В23223612140%96%Мотиева Ж.К.
5-АБВ757172435644%88%

 

Жыйынтыгында: 5- класстар учур чактагы сүйлөмдү түзүүдө, суроолорду туура пайдаланууда ката кетиришкен. Калган тапшырмаларды аткара алышкан.                                         Англис тили мугалими Мотиева Жумаканга  аталган каталардын үстүндө иштөөсү милдеттендирилди.

Сабактарга катышуу. Ноябрь айында айрым мугалимдердин сабактарына катыштым. Алсак,  ноябрь айында 7-А класска физика сабагынан Жумабекова Гүлзаттын,5-А класска математика сабагынан Омуралиева Светанын, 2-А класска математика сабагынан Дүйшөналиева Жакилдин, 5-А класска англис тили сабагынан Мотиева Жумакандын  сабактарына катыштым. Аталган мугалимдердин сабактары өз максаттарына жетти.

Жумабекова Гүлзаттын сабагында үй тапшырмаларын тест түрүндө өздөрүнө баалатканы өзгөчөлөнгөн.  Окуучулар сабакка кызыгышат.Жашоо менен байлагышкан мисалдар менен сабактын темасы ачылган.

Математика сабагынан Омуралиева  Светанын сабагы максатына жетти. Дептерлери иреттүү,сыртталган,көңүл бурулат. Китеп жок болгондугуна байланыштуу тапшырмаларды ар кайсы китептерден карашат,мисалдарда доскага жазууда көп убакыт талап кылынууда.

Дүйшөналиева Жакилдин 2-А классынын математика сабагында окуучулар өз алдынча иштей алышат. Досканы, ошондой эле дептерлерди туура пайдала билишет.Окуучулар активдүү.Теманы билишет. Окуучулардын күндөлүктөрү,№1,№2, жат жазуу,текшерүү иштеринин дептерлери толугу менен сыртталган, учурунда текшерилет,эскертүү берилип турат. Каллиграфиянын үстүнөн дайыма иштейт.

 

                    

               ОТИ боюнча орун басар                      Есенгулова С.А.

№85 ЖББОМнин  2018- 2019- окуу жылынын декабрь айындагы иштелген иштердин отчет- анализи

 Бүтүрүүчү 9,11- класстардын окуучуларынын негизги билими жөнүндөгү күбөлүктү жана орто мектепти бүтүргөндүгү тууралуу аттестатты даярдоо үчүн идентификациялык номерин,туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү,паспорттордун көчүрмөлөрү чогултулуп, корректура барагы толтурулду жана билим берүү башкармалыгына текшертилди.                        2018-2019- окуу жылынын 30- декабрындагы маалымат боюнча 9-АБВ класста                                  55 окуучу, 11-А класста 26 окуучу окуйт.

2018- жылдын 12- декабрында география сабагынан 10 –класста Билим берүү башкармалыгы тарабынан түзүлгөн тапшырманын негизинде билим кесилиши алынды.Бардыгы 25 окуучу катышып,1 окуучу келген жок.                                                                       Билим сапаты36% тузсө,жетишүүсү 100% болгон. Тапшырма тест түрүндө келген. Мамлекеттик башкаруу боюнча тапшырмадан ката кетиришсе, айрым тапшырмалар                                11- класстын программасынан алынган.

классТизме боюнчааткарганыбаалооБилим сапатыөздөштүрүүсүмугалими
“5”“4”“3”“2”
10-А252491636%100%Сыдыкова М.Т.

2018- жылдын 21- декабрында тарых сабагынан 10 –класста Билим берүү башкармалыгы тарабынан түзүлгөн тапшырманын негизинде билим кесилиши алынды.                                             Бардыгы 20 окуучу катышып,1 окуучу келген жок.                                                                       Билим сапаты 37% тузсө, жетишүүсү 100% болгон.                                                                          Тапшырма тест түрүндө жана суроо-жооп ирээтинде келген.

классТизме боюнчааткарганыбаалооБилим сапатыөздөштүрүүсүмугалими
“5”“4”“3”“2”
10-А2524541537 %100 %Касиева А.А.

                                                                                                                                                                                                                                                                Тапшырмалар хронологиялык ирээтин белгилөө,тесттик тапшырмалар,терминдер менен иштөө, дүйнөдө Ч.Айтматовдун атынан эстеликтер,көчөлөр ж.б.  боюнча  тапшырмалар берилген.                                                                                                                                              Окуучулар №1 хронологиялык даталардан жана ирээтинен,№3 тапшырмадагы терминдер менен иштөөдөн ката кетиришкен.

10-А класстын география жана тарых сабагынан билим                                                          кесилишинин мониторинги

 

                                       НЦТ (Улуттук тестирлөө борбору)

9-АБ, 10-А, 11-А класстардын билимин баалоо максатында БББгы тарабынан                      Улуттук тестирлөө борборуна жалпы 66 окуучуга табыштама берилди.                                        Тестирлөө  24-25 ноябрда  болуп өттү.                                                                                                                      9-АБ класстар боюнча:

9-АБВпредметтерКатышкан окуучулардын саны“5”“4”“3”“2”Билим сапаты %Жетишүүсү    %
 математика51135%40%
 биология1816111,8 %38,8%
 география3327111336,6%16,5%
 тарых18 11161,8%9%
 англис тили211100%100%
 кыргыз тили1545637,5%60%
 орус тили4111120%75%

                                                                          10-А класс

     10- АпредметтерКатышкан окуучулардын саны“5”“4”“3”“2”Билим сапаты %Жетишүүсү    %
 физика716  
 география541  
 тарых734  
 кыргыз тили12183  
 орус тили4 112  

                                                              11-А класс

11- класспредметтерКатышкан окуучулардын саны“5”“4”“3”“2”Билим сапаты %Жетишүүсү    %
 математика11  
 кыргыз тили7322  
 орус тили22  
 Укук таануу11  

 

9-АБ класстардан Абдралиева Канайым математика,англис тили сабактарынан “5” алса,биология сабанынан “4” алган. География сабагынан Табылдиев Нуруул ,Бакыт кызы Касиет “5” алса, 7 окуучу “4” алган.Чекелов Эмир англис тили сабагынан “4” алса,орус тилинен “5” алып,Чоробек кызы Миранда “4” алган.                                                                            Кыргыз тилинен 4 окуучу “4” алып,калган окуучулар “2” жана “3” алышса,физика,химия,геометрия сабактарынан эң төмөнкү көрсөткүчтү көрсөтүшкөн.                                                                                                                                                                  Ал эми 10-А класстан орус тили сабагынан Кубатова Гүлжан “4” алса,Анарбаев Дастан кыргыз тилинен “4” алып, калган предметтерден “3” деген баа көп болуп ,химия,англис тили сабактарынан билим сапатты көрсөтө алышкан эмес.

 

11-А класстан Жанышова Жаркынай,Турсуналиева Ширин  кыргыз тили жана орус тили сабактарынан “4” алышса, Кубанова Элиза кыргыз тилинен “4” алып,Мукашов Нурак математика сабагынан “4” алган. Ал эми химия,биология,тарых,укук таануу сабактарынан окуучулар “2” алышкан.                                                                                                                             Жыйынтыгы  боюнча өндүрүштүк кеңешмеде  талкуу болду.

 

 Дептелерди текшерүү (ички көзөмөл)

Башталгыч класстын мугалими Кенжебек кызы Айша жана Керимова Айдайдын                                   2-Б, 3-В класстарынын дептерлеринин абалы текшерилди.                                                   Текшерүү 3-декабрь жана 25 – декабрь күндөрү жүргүзүлдү.                                                                                                            3-декабрь күнү Кенжебек кызы Айшанын 2-Б классы текшерилди.                                                      Класста 23 окуучу окуйт. Дептерлери уюштурулган,бардык дептерлердин сырткы абалы бирдей эмес,бирдей талап жок. Жат жазуу дептерлери учурунда текшерилбейт.                           №1,№2 дептерлери толук текшерилген эмес.Үй тапшырмалары күнүгө толук текшерилбейт. Математикадан окуучулар графаларды туура пайдалана алышпайт.Эскертүүлөр өз деңгээлинде жеткиликтү берилбейт.                                         Окуучулардын күндөлүктөрү текшерилет.Эскертүү берилип, класс жетекчинин колу коюлуп турат. Алибекова Аймончоктун күндөлүгүндө ата-энесинин колунун ордуна окуучу өзү коюп алган.                                                                                                                                            Аталган кемчиликтерди жоюу боюнча эскертүү берилип,ошондой эле үйрөнүү максатында насаатчы мугалим Дүйшөналиева Жакил эженин дептерлеринин абалы менен Кенжебек кызы Айшанын катышуусунда  таанышып чыктык.                                                            25- декабрь күнү кайрадан текшерилди. Салыштырмалуу мурункуга караганда жыйынтык чыгарган.                                                                                                                                                    Сунуш:  Катанын үстүнөн иштөөнү дайыма жүргүзүү; туура баалоосу; үй тапшырмаларын учурунда баалоосу, эскертүүлөрдү туура жана так берүүсү.

Башталгыч класстын мугалими Керимова Айдайдын  3-В классынын дептерлеринин абалы текшерилди.  Текшерүү учурунда   дептерлери жыйналып турган, абалы начар болуп чыкты. Учурунда текшерилбейт,чала текшерилген, окуучулардын каллиграфиясынын үстүндө иш жок,үй тапшырмалары өз деңгээлинде берилбейт.                        Сырткы абалы канааттандыраарлык эмес.                                                                                                            25- декабрь күнү кайрадан текшерилди. Математика сабагынан  текшерүү иш дептерлери текшерилген,баалар коюлган. Жат жазуу дептерлери толук текшерилген эмес.                                                                  №1,№2 кыргыз тили,математика сабактарынан дептерлер 2-чейректен бери  талаптагыдай текшерилген эмес.  Эскертүүлөр аз берилет,каллиграфия менен иштөө жок. Мыкты,үлгүлүү дептерлер байкалбайт.

Сунуш: 3-чейрек ичинде классты көзөмөлгө коюу. Окуучуларга стимул боло тургандай   ишти уюштуруу.

 

 

 

 

 

                                    2- чейректин билим сапаты, жетишүүсү.

класстарОкуучулардын саны“5”“4”“3”“2”,н/ажетишүүсүБилим сапаты
193      
277
367142033100%51%
479142936100%54%
1-4316284969 100%53%
576111550100%34%
64841430100%37,5%
76261046100 %26%
87213581100%19%
9554843100%22%
5-93132560227 100%27%
10255218100%28%
1126818100%31%
10-115151036 100%29%
1-11680581193321100%35%

 

Класстар боюнча билим сапатын  30% төмөн болгон класстардын 2- чейректеги билим сапатынын көрсөткүчү

         1-чейрек                                                         2-чейрек                                                                                                                                                                           7-А класс билим сапаты 20%,   жет 100%   –   27%,   жет.100%                                                                                                                                                 7-Б класс билим сапаты 15%,   жет 100%    –  25%,    жет.100%                                                                                                                                                                                                                                                                                         8-Б класс билим сапаты 9%,     жет 100%    –  13%,    жет.100%                                                                                                                                                                                                                                                                                          9-А класс билим сапаты 18,5% жет 100 %   – 18,5%,  жет.100%                                                                                                                                                                                                                                        9-Б класс билим сапаты 18%    жет 100%    –  25%,     жет.100%

Предметтер боюнча алып карасак алгебра,геометрия,биология,химия,география сабактарынан билим сапаты төмөн көрсөткүчтү көрсөткөн.

    Жалпысынан башталгыч класстардан 3-Б жана 4-В класстардын билим сапаты жогорулагандын эсебинен билим сапаты 50% дан 53% көтөрүлгөн.                                                   5-9- класстардан 5,6,7- класстардын билим сапаты жогорулаганы менен 8-АБВ класстардын билим сапаты төмөндөгөнүнүн эсебинен 28%дан 27% төмөндөгөн.                          Бир өзгөчөлөнгү “2” алган окуучу болгон эмес.                                                                                   Ал эми 10-11- класстардын ударниктердин саны азайганына байланыштуу                                            32% дан 29% га төмөндөгөн.Геометрия жана физика сабактарынан % төмөндөгөн.

 

 

 

                       ОТИ боюнча орун басар              Есенгулова С.А.

 

 

 

 

 

 

мониторинг