Мектеп №85 Жалпы орто билим берүү мектеби

Окуу процесси

          2018-2019- окуу жылынын 1-чейрегинин   жыйынтыгы

2018-2019- окуу жылынын 1-чейрегинде жалпы 683 окуучу аяктады.

1-4- класстарда 320 окуучу, 5-9- класстарда 310 окуучу,10-11-класстарда 53 окуучу.

3-11-класстарга чейрек чыгып,  1-АБВ жана 2-АБВ класстары аттестацияланган жок.

Билим сапаты 3-4- класстарда 50%,жетишүүсү 100% болуп “2” алган окуучу катталган жок.

5-9- класстарда билим сапаты 28%,жетишүүсү 99% болуп “2” алган  2 окуучу болгон.

1-11- класстардын билим сапаты 32%,жетишүүсү 99,8% болду.

”2” алган окуучуларды пед.кеңештин чечими менен проф.кеңешке чакыртылды.

                                    1- чейректин билим сапаты, жетишүүсү.

класстарОкуучулардын саны“5”“4”“3”“2”жетишүүсүБилим сапаты
193      
276      
367112135 100%48%
484123240 100%52%
1-4320235375 100%50%
57391844297%37%
64721728 100%40%
7633852 100 %17%
8721953 100%26%
9551941100%18%
5-93101571218299%28%
10275319 100%30%
1126917 100%35%
10-115351236 100%32%
1-1168343136333299,6%35%

 

 

Окуу- тарбия иштери боюнча  иштелген иштерди жөнүндө маалымат

№85 ЖББОМде  2019- жылдын  11- январында 2- чейректин жыйынтыгы, билим сапаты, окуучулардын  жетишүүсү жана ар кандай иштер боюнча жалпы мугалимдерге педагогикалык кеңешме өткөрүлдү. Кеңешмеде окуу- процессинин жүрүшү, ички көзөмөл (дептерлердин текшерилиши), окуучулардын билим сапаты, жетишүүсү боюнча талкуу болду.

Бардык  класстарга мониторинг чыгарылып, жетишүүсүн, билим  сапатын, 1чи жана                    2-чейректин билим сапаты салыштырылып  слайд аркылуу көрсөтүлдү. Көрсөтүп жаткан учурда сабактардан жетишпей жаткан окуучу белгиленип, предметтик мугалимдердин оюу, социалдык жактан жашоо шарты, жүрүм-туруму, тартиби каралып, себептерин аныктоо жана балага жардам берүү максатында пед.кеңештин чечими менен билим сапаты төмөн көрсөткүчтү көрсөткөн 8-АБВ класстары административдик көзөмөлгө коюлду.

                                2- чейректин билим сапаты, жетишүүсү.

класстарОкуучулардын саны“5”“4”“3”“2”,н/ажетишүүсүБилим сапаты
193      
277      
367142033 100%51%
479142936 100%54%
1-4316284969 100%53%
576111550 100%34%
64841430 100%37,5%
76261046 100 %26%
87213581100%19%
9554843 100%22%
5-93132560227 100%27%
10255218 100%28%
1126818 100%31%
10-115151036 100%29%
1-11680581193321100%35%