Мектеп №85 Жалпы орто билим берүү мектеби

Мектепке кабыл алуу жөнүндө

Урматтуу келечектеги биринчи класстардын ата-энелери (мыйзамдуу ѳкүлдѳрү)!

2019-жылдын 15-февралынан 15-майга чейин №85 Жалпы билим берүү орто мектебине бекитилген аймактарда жашаган балдарды 1-класска кабыл алуу башталат.  №85 Жалпы билим берүү орто мектебине бекитилбеген территорияда жашаган балдар үчүн биринчи класска арыздарды кабыл алуу 2019-жылдын 16-майынан 15-августуна чейин жүргүзүлөт.

«Мектепке электрондук жазылуу» проектиси – бул мектеп жашына жеткен (6-7жаш) балдардын Кыргызстандын мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүүчү уюмдарына биринчи класска жазылуу процессин автоматташтырууну камсыз кылуучу маалыматтык система.

«Мектепке электрондук жазылуу» системасын ишке ашыруу 6-7- жаштагы мектеп жашына жеткен  баласын биринчи класска киргизүү үчүн mektep.edu.gov.kg  Бирдиктүү электрондук реестринде каттоого КР ар бир жаранына мүмкүнчүлүк берет.

«Мектепке электрондук жазылуу» автоматташтырылган маалыматтык системасында иштетилүүчү жеке маалыматтар

«Мектепке электрондук жазылуу» автоматташтырылган маалыматтык системасында баланын, арыз берүүчүнүн/мыйзамдуу өкүлүнүн, КРнын жаранын жана чет жердик жарандын жеке маалыматтары иштетилет:

 1. Аты-жөнү (баланын жана арыз берүүчүнүн);
 2. Баланын жынысы;
 3. Баланын туулган күнү, айы, жылы (мындан ары – датасы);
 4. Арыз берүүчүнүн/мыйзамдуу өкүлүнүн байланыш телефондору;
 5. Жашаган жеринен алынган маалымадамага туура келген жашаган жеринин адреси;
 6. Арыз берүүчүнүн/мыйзамдуу өкүлүнүн электрондук адреси.

 

Мектеп  жашына чейинки курактагы балдардын ата-энелеринин мектептин кичи аймагында  жашагандыгы документтик  түрдө аныкталат.

1-класска кабыл алуу үчүн керектүү документтердин тизмеси:

 1. баланын туулгандыгы тууралуу күбѳлүктүн оригиналы жана кѳчүрмѳсү;
 2. баланын жашаган жеринде катталгандыгы жѳнүндѳ маалым кат;
 3. ата-эненин (мыйзамдуу ѳкүлдѳрүнүн) паспортунун оригиналы жана кѳчүрмѳсү;
 4. мектепке кабыл алуу жѳнүндѳ ата-эненин (мыйзамдуу ѳкүлдѳрүнүн) арызы;
 5. Баланын медициналык картасы —№ 026 формасы;
 6. Баланын эмдѳѳ картасы —№ 063 формасы;
 7. 3х4 ѳлчѳмүндѳгү баланын сүрѳтү – 2 даана;
 8. Окуучунун ѳздүк делосу (А5 форматы).

Кошумча маалыматты тѳмѳнкү сайттан  толук ала алсыздар
https://bilim.akipress.org/ru/news:1489696/?f=cp

2018-2019-окуу жылында Бакай-Ата конушундагы №85 жалпы билим берүү орто мектебинин кичи участогундагы  5,6  жаштагы мектепке келе турган балдардын  январь  тактамасы боюнча тизмеси

 

6 жаш

Аты-жөнү Туулган жылы Дареги   
1Темиркулов А25.02.12Чубак 13  
2Камилдинов Б09.02.12Чубак 14  
3Бейшеева Арууке01.01.12Сейтек 16  
4Таалайбеков Бекжан03.01.12Бакай Ата 189  
5Таабалдиев Нурсалим23.04.12Зулайка 10  
6Исабеков Алимирлан01.03.12Бакай Ата 163  
7Жээнбеков А29.03.12Канчоро 18  
8Темирбеков У15.0512Нооруз 48  
9Каныбеков У09.01.12Манасчы 30  
10Конушбаев У15.05.12Манасчы 32  
11Турсуналиев Э03.03.12Каныкей 2  
12Султаналиева А18.04.12Ырчы уул 67  
13Бекчороев Н15.05.12Зулайка 28  
14Асанбеков У.Б08.03.12Манасчы 2  
15Миталипов Н24.01.12Алманбетов 2  
16Кожошов А30.04.12Анар 11  
17Замирбеков С25.03.12Анар42  
18Кубатбекова А13.03.12Эр Табылды 6  
19Нурланов А 07.04.12.Кошой 19  
20Кенжебекова Алтынай12.07.12Алманбет 25  
21Нурланов Бексултан21.07.12Арашан 23  
22Жамалбекова Элдина20.08.12Арашан 19  
23Жаныбеков Жайыл10.06.12Бакай Ата 51  
24Хайруллаев Далил10.08.12Канчоро 5  
25Багышбеков К06.09.12Бакай Ата 29  
26Токтомушева Д08.10.12Ак Балта 18  
27Эржан уулу Умар26.12.12Ак Балта 26  
28Акайбекова Хадия14.11.12Кошой 9  
29Нуридинов Арген 20.12.12Жээк 82  
30     

                                                                             5жаш  туруктуу жашоочулар

1Асанбеков Али30.03.13Канчоро 11  
2Абыкева Ажар15.12.13Канчоро 10  
3Байгубатова А15.03.13Бакай Ата 37  
4Иманбеков Умар25.08.13Кошой 3  
5Амантуров Нурислам13.07.13Кыргыл чал 7  
6Рыскулова Раяна 19.05.13Кыргыл чал 24  
7Бакынов Н22.06.13Анар 104  
8Исмаилов Муса01.31.13Ырчы уул 75  
9Сапарбеков А26.07.13Ак балта 20  
10Мукаев Элдар05.05.13Сыргак 7  
11Абытова Мадина09.01.13Чыйырды 14  
12Касымов Марсель10.03.13Чыйырды 8  
13Токонова Баяна28.09.13Анар 17  
14Бактыбеков Ислам02.04.13Сейтек 1А  
15Айбеков Эрбол 28.04.13Канчоро 1  
16Яишка Доротел11.10.13Зулайка 4  
17Талантбекова Хадиса02.11.13Кошой 18  
18Рыскелдиев Нурел06.12.13Зулайка 18  
19Изатова Айжамал25.04.13Кошой 20  

 

 

 

Это тестовая и редактируемая страница сайта

На этой странице возможно добавить:

 • Текст
 • Фото / Видео / Документы
 • Таблицы
 • Списки
 • Ссылки
 • Разные цвета