Мектеп №85 Жалпы орто билим берүү мектеби

Ийримдер жана секциялар

№85 ЖББОМнен чыгармачыл балдар борбору тарабынан уюштурулган акы төлөнбөөчү ийримдерге катышуучу окуучулар жөнүндө маалымат.

БЧБда төмөнкү аталыштагы ийримдер иштейт.

Ийримдин аталышыОкуучулардын саны
1Чий чырмакчылык ийриминде60 окуучу
2Англис тили ийриминде80 окуучу
3Оригани ийриминде43 окуучу
4Өнөр kg ийриминде35 окуучу
5Сүрөт(көркөм өнөр) ийримине30 окуучу
6Комуз ийримине76 окуучу
7Мураскер ийримине24 окуучу
8Бий ийримине60 окуучу

Ийримдер жана секцияларИйримдер жана секциялар

  • Текст
  • Фото / Видео / Документы
  • Таблицы
  • Списки
  • Ссылки
  • Разные цвета