Мектеп №85 Жалпы билим берүү орто мектеби

Иш-чаралардын планы

Иш-чаралардын планыИш-чаралардын планы

Иш-чаралардын планыИш-чаралардын планы