Мектеп №85 Жалпы орто билим берүү мектеби

Иш-чаралардын планы

Иш-чаралардын планыИш-чаралардын планы

Иш-чаралардын планыИш-чаралардын планы