Мектеп №85 Жалпы орто билим берүү мектеби

СЫДЫКОВА МЕЙИЗГУЛЬ ТУРГАНБАЕВНА