Мектеп №85 Жалпы билим берүү орто мектеби

Шабунина Татьяна Павловна