Мектеп №85 Жалпы орто билим берүү мектеби

Дүйшөналиева Жакил Чыныбаевна