Мектеп №85 Жалпы билим берүү орто мектеби

Дүйшөналиева Жакил Чыныбаевна