Мектеп №85 Жалпы билим берүү орто мектеби

Матказиева Анипа Абжалбековна