Мектеп №85 Жалпы орто билим берүү мектеби

Матказиева Анипа Абжалбековна