Мектеп №85 Жалпы орто билим берүү мектеби

КУРМАНАЛИЕВА ЖУМАБҮБҮ БАКАСОВНА