Мектеп №85 Жалпы билим берүү орто мектеби

Ата-энелерге

Ата-энелерге

Ата-энелергеАта-энелерге

Ата-энелергеАта-энелерге